ทางโซเชียลเน็ตเวิร์ค
หรือ
 • จำนวนเงินขั้นต่ำในการฝากเงิน – $ 1
 • เลเวอเรจ – เพิ่มจาก 1:1000
 • จำนวนเงินขั้นต่ำในการฝากเงิน – $ 5
 • เลเวอเรจ – เพิ่มจาก 1:2000
 • จำนวนเงินขั้นต่ำในการฝากเงิน – $ 100
 • เลเวอเรจ – เพิ่มจาก 1:3000
 • จำนวนเงินขั้นต่ำในการฝากเงิน – $ 1000
 • โบรกเกอร์ 5 ตำแหน่ง
 • จำนวนเงินขั้นต่ำในการฝากเงิน – $ 500
 • โบรกเกอร์ 5 ตำแหน่ง
 • จำนวนเงินขั้นต่ำในการฝากเงิน – $ 500
 • เลเวอเรจ – เพิ่มจาก 1:2000
 • จำนวนเงินขั้นต่ำในการฝากเงิน – $ 1
 • เลเวอเรจ – เพิ่มจาก 1:1000
 • จำนวนเงินขั้นต่ำในการฝากเงิน – $ 100
 • เลเวอเรจ – เพิ่มจาก 1:3000